Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till kanten av, vid kanten av från svenska till franska

tillà

Översätt till kanten av, vid kanten av till andra språk