Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till ert förfogande från svenska till franska

tillà

Översätt till ert förfogande till andra språk