Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till fördel för från svenska till franska

Annons
tillà
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt till fördel för till andra språk