Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tillsammans, gemensamt från svenska till franska

Översätt tillsammans, gemensamt till andra språk