Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tjäna bra från svenska till franska

Annons
Annons
brabien
Annons
butbra
Annons
Annons

Översätt tjäna bra till andra språk