Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tj��na bra från svenska till franska

brabien
butbra

Översätt tj��na bra till andra språk