Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tjugoåtta, 28 från svenska till franska

8huit

Översätt tjugoåtta, 28 till andra språk