Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tjugo��tta, 28 från svenska till franska

Översätt tjugo��tta, 28 till andra språk