Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tjugofyra från svenska till franska

4quatre

Översätt tjugofyra till andra språk