Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tjugohundrafem från svenska till franska

Annons
femcinq
100cent
Annons
Annons
Annons

Översätt tjugohundrafem till andra språk