Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tjugosju, 27 från svenska till franska

sjusept
7sept

Översätt tjugosju, 27 till andra språk