Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta toaletterna ��r d��r borta från svenska till franska

däry
där
där

Översätt toaletterna ��r d��r borta till andra språk