Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta toi från franska till svenska

toidu
vousdig

Översätt toi till andra språk