Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta toi et moi on fait tout från svenska till franska

Översätt toi et moi on fait tout till andra språk