Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tokiga saker från svenska till franska

sinases
medavec

Översätt tokiga saker till andra språk