Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ton cours de fran��ais från svenska till franska

dinton

Översätt ton cours de fran��ais till andra språk