Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta toppen, fantastisk från svenska till franska

Översätt toppen, fantastisk till andra språk