Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta torrlagd från svenska till franska

torrsec
Annons
Annons

Översätt torrlagd till andra språk