Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tout le monde commence �� rire från svenska till franska

Översätt tout le monde commence �� rire till andra språk