Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tout, toute (f) från svenska till franska

Översätt tout, toute (f) till andra språk