Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta toute l'ann��e från svenska till franska

Översätt toute l\'ann��e till andra språk