Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tr��ffa, ��terf��rena sig med från svenska till franska

medavec

Översätt tr��ffa, ��terf��rena sig med till andra språk