Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tre ��rs ��lder från svenska till franska

3trois
årans

Översätt tre ��rs ��lder till andra språk