Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tredje v��rlden från svenska till franska

omsur
sur

Översätt tredje v��rlden till andra språk