Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta trehundratrettiotre från svenska till franska

3trois
100cent

Översätt trehundratrettiotre till andra språk