Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta trettio��tta, 38 från svenska till franska

Översätt trettio��tta, 38 till andra språk