Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta trettiofyra, 34 från svenska till franska

4quatre

Översätt trettiofyra, 34 till andra språk