Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta trevlig kv��ll från svenska till franska

Översätt trevlig kv��ll till andra språk