Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta trevlig resa! från svenska till franska

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt trevlig resa! till andra språk