Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta trevligt att träffas från svenska till franska

attque

Översätt trevligt att träffas till andra språk