Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta trou��, trou��e från svenska till franska

ochet

Översätt trou��, trou��e till andra språk