Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta trycka från svenska till franska

omsur
sur
motvers

Översätt trycka till andra språk