Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tu as des fr��res et s från svenska till franska

Översätt tu as des fr��res et s till andra språk