Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tu es plus utile från svenska till franska

merplus

Översätt tu es plus utile till andra språk