Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tu habites où från franska till svenska

soisvar
vitbor
var

Översätt tu habites où till andra språk