Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tu m'as dit från svenska till franska

dity
somqui

Översätt tu m\'as dit till andra språk