Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tu t'appelles comment från svenska till franska

Översätt tu t\'appelles comment till andra språk