Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tu veux prendre un café avec moi från svenska till franska

medavec
jagmoi

Översätt tu veux prendre un café avec moi till andra språk