Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tu voudrais från svenska till franska

jagmoi

Översätt tu voudrais till andra språk