Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tvätta våra kläder från svenska till franska

Översätt tvätta våra kläder till andra språk