Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta två år äldre än jag från svenska till franska

jagmoi

Översätt två år äldre än jag till andra språk