Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tv�� steg från svenska till franska

stegpas

Översätt tv�� steg till andra språk