Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tv��hundra från svenska till franska

100cent
sexsix
4quatre

Översätt tv��hundra till andra språk