Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tycker du om att göra från svenska till franska

Översätt tycker du om att göra till andra språk