Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta un bas från svenska till franska

där
däry
där

Översätt un bas till andra språk