Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta un dieu från svenska till franska

GudDieu
minmon

Översätt un dieu till andra språk