Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta un employ�� aux Chemins de Fer från svenska till franska

aux
vidpour

Översätt un employ�� aux Chemins de Fer till andra språk