Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta un enfant, une enfant från franska till svenska

Översätt un enfant, une enfant till andra språk