Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta un jean från franska till svenska

Annons
icihär
pari
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt un jean till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018