Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta un ordinateur de bureau från franska till svenska

surom
sur

Översätt un ordinateur de bureau till andra språk